Par uzņēmumu

SIA Sportahalle izveidotājs un dibinātājs ir ilggadīgais Latvijas basketbola valstsvienības dalībnieks un kapteinis – Edgars Šneps. Kopš izveidošanas 1997.gadā, viņš kopā ar partneriem pārveidojis uzņēmumu no vienkārša tirdzniecības uzņēmuma par uzņēmumu, kurš būvē, renovē un aprīko sporta objektus. Pēdējos gados stabili aug uzņēmuma eksporta sadaļa, piedaloties arvien jaunu sporta objektu būvniecībā ārpus Latvijas.

Kopš 2005.gada esam vadījuši vai piedalījušies vairāk kā 500 sporta objektu būvniecībā, renovācijā un aprīkošanā pārsvarā Latvijā, Igaunijā un Lietuvā. Tomēr mūsu portfolio atradīsiet arī objektus, kas realizēti Ukrainā, Kazahstānā, Krievijā un citur. Veicam sporta spēļu zāļu un stadionu pilnu aprīkošanu ar segumiem, tribīnēm, tablo un inventāru. Kopš 2020.gada spējam nodrošināt arī ekonomisku augstākās kvalitātes apgaismojuma uzstādīšanu vai nomaiņu par saviem līdzekļiem. Ja nepieciešams, veicam telpu remontu.

Mūsu ieteiktie risinājumi un piegādātie produkti atbilst starptautisko sporta federāciju noteiktajiem standartiem.

Esam realizējuši projektus visdažādākajos klimatiskajos, ekonomiskajos un politiskajos apstākļos.

Mūsu ilgstošā pieredze un reputācija tirgū nosaka to, ka uzņemamies pilnu atbildību par paveikto darbu kvalitāti un garantējam mūsu ieteikto risinājumu ilgtspēju.

Valde

Kristīne Krūmiņa

Kristīne Krūmiņa

Valdes priekšsēdētāja

kristine@sportahalle.lv

(+371) 29276993

Arvīds Grigalāvičus

Valdes loceklis

arvids@sportahalle.lv

(+371) 29286839

Sertifikāti

Klienti

Atsauksmes

2019.gada 25.februārī starp SIA “Arčers", vienotais reģistrācijas Nr.
40003051954 un SIA "SPORTA HALLE”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003332710,
tika noslēgts Līgums Nr. L-BD/38/19-NBS-SPORTS par darbiem objektā “Sporta
kompleksa būvniecība "Ādažu nacionālajā mācību centrā** Kadagā, Ādažu novadā,
turpmāk tekstā - Objekts.

SIA „SPORTA HALLE" no 2019.gada jūnija līdz 2020.gada jūnijam līguma
ietvaros Objektā veica sekojošus darbus:
- IAAF sertificēta stadiona sintētiskā sporta seguma ieklāšanas darbi
6158m² apjomā, t.sk. līniju marķēšana;
- Sintētiska universālā seguma ieklāšanas darbi basketbola laukumā
1140m² apjomā, t.sk. līniju marķēšana;
- FIBA sertificētas sporta grīdas izbūve no Kanādas kļavas masīvkoka
1604m² apjomā, t.sk. līniju marķēšanu;
- Teleskopiskās skatītāju tribīnes uzstādīšana, izbīdāmas ar elektromotoru,
482 skatītāju vietām;
- Transformējamu (paceļamu ar elektromotoru) un stacionāru drošības
tīklu uzstādīšana sporta zālēs zonu atdalīšanai.

Objekts tika nodots ekspluatācijā 2020.gada 16.jūlijā.

SIA "SPORTA HALLE" sniegtie pakalpojumi tika izpildīti kvalitatīvi un
līgumā noteiktajā kanādas kļavas masīvkoka termiņā.

Jānis Markulis

Valdes Priekšsēdētājs

SIA Arčers

SIA "Sporta Halle" 2017. gadā decembrī veica objektā "Liepālas vieglatlētikas manēžas būvniecība Rīgas iela 50, Liepāja" IAAF vieglatlētikas inventāra , sporta inventāra, sadalošo aizskaru piegādi un montāžu par summu 98 864.01 EUR.

SIA "Sporta Halle" sniegtie pakalpojumi tika izpildīti kvalitatīvi un līgumā noteiktajā termiņā.

K.Balgalvis

Valdes priekšsēdētājs

SIA UPB Nams

SIA firma "UPTK" apliecina, ka 2018. gada novembri SIA "sporta halle" veica oša cēlkoka parketa ieklāšanu Liepājas A.Puškina 2.vidusskolas aktu zālē 360 m2 platībā un veica sporta zāles grīdas atjaunošanu par kopēju summu Eur 26825,70 bez PVN.
Atbilstoši noslēgtajam līgumam tika ieklāta oša masīvkoka aktu zāles grīdas sistēma, gan zālē, gan skatuves un pakāpienu zonā un veikta virskārtas apdare (slīpēšana un lakošana), kā arī virskartas apdare sporta zālei.

Izpildītie darbi veikti nolīgtajos termiņos, labā kvalitātē.
SIA "Sporta halle" ir ilgtermiņa firmas "UPTK" sadarbības partneris parketa un koka grīdu ieklāšanas jomā un varam ieteikt

2019. gada pavasarī SIA "Sporta halle" veica ozola 2-slāņu masīvkoka parketa 144 m2 ieklāšanu objektā "Zvejnieki-Grāmatnieki" Nīcas novadā par kopējo summu Eur 13200,00 bez PVN. Darbi veikti atbildīgi, vēlamajos termiņos un tika pieņemti bez pretenzijām.

Juris Gulbis

Komercdirektors

SIA UPTK

SIA "MONUM" apliecina, ka, 2016. gada martā/aprīlī, pamatojoties uz savstarpēji noslēgto līgumu, SIA "Sporta halle" veica sporta inventāra piegādes un montāžas darbus objektā "Sporta zāles būvniecība pie Nīcas vidusskolas".

Objektā bija jāparedz augstākā līmeņa sacensību aprīkojums. Sporta inventāra kopējā summa bez PVN EUR 77 015,00 paredzēja FIBA līnneņa sporta basketbola grozu piegādi un uzstādīšanu, kā arī FIBA 1. līmeņa elektronisko rezultātu tablo piegādi - 2 komplektu piegādi un uzstādīšanu, kā arī 14/24 sek rādītāju montāžu uz grozu konstrukcijām.

Apliecinām, ka visi darbi objektā tika izpildīti labā kvalitātē, atbilstoši tehniskajām specifikācijām, kā arī ievērots darbu izpildes termiņš. Dažādu jautājumu risināšanā SIA "Sporta halle" darbinieki bija atsaucīgi un savā darbības sfērā zinoši profesionāli. Varam rekomendēt SIA "Sporta halle" kā uzticamu sadarbības partneri, kas atbild par veikto darbu, kā arī uzņemas garantijas saistības.

Gatis Logins

Valdes loceklis

SIA MONUM

SIA “Bildberg“ apliecina, ka, laika periodā no 01.11.2016. - 30.01.2017., pamatojoties uz
savstarpēji noslēgto līgumu, SIA "Sporta halle” veica sporta segumu un sporta aprīkojuma
piegādes un montāžas darbus objektā “Siguldas sporta kompleksa projektēšana un būvniecība
A.Kronvalda ielā 7, Siguldā”.

Saskaņā ar Līgumu piegādātie segumi un aprīkojums ir starptautisko sporta veidu federāciju
sertificēti un pilnībā atbilst starptautisku spēļu norises tehniskajām prasībām. Līguma ietvaros
tika ieklāti sertificēti segumi sporta spēļu zālē - kļavas masīvkoka sporta grīda 1472m²
platībā, segums trenažieru un fitnesa zālēm 507m² platībā, segums 8 badmintona laukumiem,
IAAF sertificēts vieglatlētikas skrejceļu segums vieglatlētikas zonā. Tika uzstādīta PVC
materiāla sadalošā starpsiena sporta zālē, FIBA sertificētas pārvietojamās basketbola grozu
konstrukcijas, volejbola tīkla balsti, elektroniskie tablo, handbola/futzāla vārti, IAAF
sertificēts vieglatlētikas aprīkojums (starta bloki, barjeras, atspēriena dēlīši tāllēkšanai), kā arī
nepieciešamais inventārs vingrošanai un sporta spēlēm. Tika uzstādītas arī sabīdāmās
skatītāju tribīnes ar 200 skatītāju vietām. Kopējā Līguma summa pārsniedza 200 000,00 EUR
bez PVN.

Apliecinām, ka visi darbi objektā tika izpildīti labā kvalitātē, atbilstoši tehniskajām prasībām,
kā arī tika ievērots darbu izpildes termiņš.
Varam rekomendēt SIA “Sporta halle” kā sadarbības partneri, kas atbild par paveiktajiem
darbiem un uzņemas garantijas saistības.

Gatis Bērziņš

Valdes loceklis

SIA Bildberg

Mēs spējam tev palīdzēt

iesniegsim tāmi, nosūtīsim piegādes izmaksas.

Sazinies ar mums