Vietalvas iela 1, Rīga, LV 1009 darba dienās no 09:00 līdz 17:00

SIA Sporta Halle
PVN reģistrācijas numurs:
LV40003332710

Banka:
A/S SEB banka Centra filiāle
Kods: UNLALV2X002
Konts: LV49UNLA0002007469340

Navigate with: Waze Google